Profilaktyka przemocy

Profilaktyka przemocy dla dzieci i młodzieży

Profilaktyka przemocy. Splecione dłonie, symbol współpracy i integracji

Profilaktyka i przemoc to słowa, które mają w sobie mocny wydźwięk. Ja traktuję te zajęcia jako absolutną podstawę wiedzy z zakresu kompetencji społecznych ponieważ, jak się okazuje, nie jest tak łatwo dostępna, choć dotyczy każdego bez wyjątku.

Czy to już przemoc? czy jeszcze dziecięce "standardy"

Ważnym zadaniem jest uwrażliwić dzieciaki na zachowania agresywne, które są często początkiem przemocy: docinki, obrażanie, izolowanie... Chodzi o to, że młodzi, nawet nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie może mieć oznaki przemocy, ponieważ one się świetnie bawią. To kwestia wyrobienia w sobie pokładów empatii, uświadamiając czym jest agresja i dlaczego jest stosowana. Dlatego tak istotnym elementem jest integracja grupy. Zbudowanie w każdym wrażliwości emocjonalnej oraz poczucia sprawczości i możliwości podjęcia adekwatnej reakcji. Młodzi uczą się rozpoznawać sytuacje, w których ponoszą odpowiedzialność za swoje zachowania.

Zakres programowy

Program warsztatów zawsze dostosowywany jest do wieku i do problemu jaki występuje w grupie. Warsztaty prowadzę w przystępnej formie aktywnego udziału, a nie wykładu. Po zakończeniu przygotowuję plansze do zawieszenia, ponieważ zawarte na nich grafiki utrwalają zdobytą wiedzę.

Warsztaty. Program warsztatów dotyczy rozpoznawania pojęć: agresja, bierna agresja, autoagresja, przemoc. Zwłaszcza rozpoznawanie towarzyszącym im zachowaniom oraz różnic pomiędzy tymi pojęciami. W kolejnej części przyglądamy się przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, zaniedbaniu oraz cyberprzemocy. W tym mowie nienawiści i hejtingowi oraz innych formach przemocy / agresji, których można doświadczyć w internecie. Ponadto, młodzi ludzie poznają cele osób posługujących się agresją i stosujących przemoc. Poznają narzędzia jakimi się posługują agresorzy i wypracowywują metody odpowiedniej reakcji.

Zajęcia z samoobrony fizycznej, czyli prostych technik, jakich można użyć aby uniknąć agresji / przemocy fizycznej i oddalić się na bezpieczną odległość. Nie poświęcam czasu na uczenie trudnych technik, bardziej stawiam na podniesienie samooceny na zasadzie "ty też dasz radę"

Istnieje możliwość łączenia obu programów lub wyboru jednego z nich.

Referencje

 

Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić?

Jak pisałem na początku, określenie profilaktyka przemocy jest mocnym zwrotem. Natomiast same zajęcia nie muszą przybierać formy interwencji w sytuacji, kiedy problem jest zaogniony (choć tak dzieje się najczęściej). Warto zadbać o to wcześniej i przeprowadzić w formie luźnych spotkań, podczas których młodzi uczestnicy uczą się rozpoznawać zachowania agresywne, być uwrażliwionym na swoje i innych emocje. Zajęcia mogą być doskonałym dodatkiem do lekcji, wycieczek integracyjnych i zielonych szkół. Doskonale sprawdzają się jako zajęcia w klubie młodzieżowym lub świetlicy.

Koszt
Uzależniony jest od ilości i charakteru spotkań. Skontaktuj się przez formularz, napisz o jaki rodzaj zajęć chodzi, lub zostaw do siebie kontakt odpowiem na 100%

Przejdź do:
| Strona główna | Aktualności zajęć profilaktycznych | Kontakt |